Nytt nummer

Nytt nummer av Sosiologi i dag: Skole 4/2014

cover_issue_113_no_NO

Dette nye nummeret av Sosiologi i dag (4/2014) retter blikket mot skolen som institusjon. I Norge er skolen hovedsaklig en statlig institusjon, og det er staten som definerer rammene for den gjennom reformer, lovgivning og tiltak på nasjonalt nivå. Artiklene i dette nummeret viser hva som skjer når statens styring av skolen omsettes i ordninger og praksis på den enkelte skole. Overordnet viser artiklene at selv om skolen er et viktig verktøy for staten, er den også en organisasjon som formes av lokale forhold. Denne spenningen mellom statlig styring og lokale tilpasninger har preget den norske enhetsskolen helt fra starten, men styrkeforholdet mellom utdanningsmyndighetene og den enkelte skole har variert over tid.

Artikler

Bokmelding

Standard